Informace o zpracování osobních údajů

Ubytování „Nad sklepem", Josefská 1098, Valtice 691 42, IČ 75322417

v návaznosti na GDPR – nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů:

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1. jméno a příjmení
2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
3. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
4. telefonní číslo

Údaje 1. až 3. jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4:
...Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. ...
- tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.

Údaj 4. - telefonní číslo - je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)
- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě nebudou využity pro jakékoliv marketingové nabídky apod.
 

Zpracování osobních údajů

a) uložení

  • údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
  • údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

b) doba archivace

  • údaje jsou uchovávány po dobu 6ti let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.
 

Břeclav, 20. května 2018 Jitka Petrů